Vadehavet med skolen og børnehaven

Undervisning om Vadehavet er ikke udelukkende for fagene geografi og biologi - det kan også være dansk, matematik, historie, samfundsfag og mange andre fag i folkeskolen.

Med udgangspunktet i ordene "Det du kender, passer du på" har Vadehavets naturvejledere og kulturhistorikere, over en årrække udviklet undervisningsmateriale til skoler og børnehaver.

Mit Vadehav er Nationalpark Vadehavets officielle undervisningsportal og er for alle der ønsker at arbejde med Vadehavet i skolen eller i børnehaven. Den tilknyttede hjemmeside indeholder mange tværfaglige opgaver og aktiviteter, som kan bruges til både forberedelse, efterbehandling og på en tur i vadehavslandskabets natur og kulturhistorie.

Hvis du skal på lejrskole nær Vadehavet, er nationalparkens og formidlernes undervisningstilbud Mit Vadehav også et godt sted at starte som forberedelse til turen.

Den Internationale Vadehavsskole er et tilbud til undervisere der ønsker at arbejde med det grænseløse Vadehav. I hjemmesidens 'Teachers Lounge' ligger materiale udviklet af naturformidlere fra Holland, Tyskland og Danmark i flere sprogversioner.

Besøg Mit Vadehav

Besøg Mit Vadehav

Besøg den internationale vadehavs skole

Besøg den internationale vadehavs skole

 
SocialMedia