Myrthuegård Natur- og Kulturformidlingscenter

Myrthuegård ligger smukt placeret med udsigt til Varde Å i udkanten af Marbæk Plantage, der er det største rekreative område i Nationalpark Vadehavet.

Her har vi bl.a. etableret en udstilling kaldet Hvor å, hav og mennesker mødes. Den er åben hver dag fra kl. 8.00-20.00, og der er gratis adgang. Endvidere er der etableret en feltstation i skoven bestående af 6 hytter med hver sit tema. Hytterne er primært tiltænkt de 0-6-årige.

Myrthuegård besøges hvert år af mere end 14.000 gæster.

Vi afholder offentlige ture med afsæt i Marbækområdet, og I kan altid orientere jer på MYRTHUES hjemmeside. Vi arrangerer også events for private virksomheder.

Som en del af vores tilbud undersøger vi bl.a. vadens plante- og dyreliv, evt. med afsæt i undervisningsmaterialet Mit Vadehav. Vi tilrettelægger formidlingen til daginstitutioner, skoler samt voksne.

Myrthuegård

  

Myrtuevej 39
6710 Esbjerg V

T: 75 27 84 27
E: myrthuegaard@esbjergkommune.dk
W: myrthue.esbjergkommune.dk

Find Myrthuegård

  
 
SocialMedia