Museum Sønderjylland
- Højer Mølle

Museet ligger i hjertet af marskbyen Højer ved Nationalpark Vadehavet, og viser udstillinger om mølleri, mad og marsk.

I udstillingen "Menneske og landskab i marsken" fortælles om menneskets livsvilkår i marsken, digning, afvanding og stormfloder. Herunder baggrunden for Tøndermarskens afvanding i 1920erne samt baggrunden for byggeriet af Vidåslusen og Det fremskudte Dige i 1980/81. Kort sagt, hvordan det har været at bo ved Vadehavet, og hvorledes mennesket har påvirket landskabet.

Guidede ture for både voksne og børn ud i marsken og til vaden. Udgangspunktet er menneskets og landskabets indbyrdes påvirkning af hinanden. Herunder også egnens særegne bygningskultur. Historien anskues naturligvis ud fra en sønderjysk vinkel.

Byvandringer med fokus på egnens særlige bebyggelse og byggeskik.

Højer Mølle

  

Møllegade 13
6280 Højer

 

T: 74 78 29 11
E: hoejer@museum-sonderjylland.dk
W: 
www.museum-sonderjylland.dk/hojer-molle

Find Højer Mølle

  

Vis Højer Mølle på et større kort
 
SocialMedia