Ophavsret

Ophavsrettighederne til alt materiale (fotos, tegninger og artikler) på dette web site (vadehav.dk) samt materiale udsendt af Vadehavets Formidlerforum tilhører partnerne i netværket med mindre andet er angivet.

Ophavsretten til det publicerede materiale følger den til enhver tid gældende lov om ophavsret.
Det er således ikke tilladt at kopiere materiale, fotos og lign. fra denne web site uden tilladelse.

BRUG AF OPLYSNINGER FRA VADEHAV.DK
Du må gerne udprinte enkelte kopier til din egen private brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer.

Du må også gerne tage en kopi i digital form, hvis det udelukkende sker til din egen personlige brug inden for husstanden, jf. ophavsretslovens § 12.

Artikler forfattet af netværkets partnere kan frit citeres til ikke kommerciel brug, forudsat kilde og eventuel fotografier tydeligt angives med vadehav.dk's copyright signatur (© vadehav.dk 2006) og logo.

Yderligere anvendelse kræver udtrykkelig aftale med den respektive copyright holder. Nærmere aftale om brug af artikler, foto etc. ved kontakt til Vadehavets Formidlerforum.

 
SocialMedia