Om Vadehavets Formidlerforum

Vadehavets Formidlerforum (VFF) er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet, Myrthue, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Museum Sønderjylland, NaturKulturVarde, Vadehavscentret og Friluftsrådet.

Forummets formål er at sikre en koordineret og sammenhængende formidling af Vadehavets natur og kultur. Det er ligeledes et mål for samarbejdet, at tilknytte andre interessenter der formidler Vadehavets natur og kultur, til samarbejdet.

I VFF samarbejder vi om
a) at drive en koordinerende funktion for natur- og kulturformidlingen i vadehavsområdet
b) at udvikle og koordinere formidlingen i Vadehavsområdet med udgangspunkt i Vadehavets natur og kulturhistorie.
c) at udvikle og højne formidlingens faglige og didaktiske kvalitet i Vadehavsområdet
d) at udvikle en formidling for alle målgrupper og besøgende i Vadehavsområdet.
e) at danne et netværk og en samarbejdsplatform for natur- og kulturformidlere i Vadehavsområdet.
f) at udvikle konkret formidlingsmateriale
g) at samarbejde med Nationalpark Vadehavet om at styrke formidlingen og oplevelsesmulighederne i Vadehavet, jf. Loven for Nationalpark Vadehavet § 2, stk. 4 og 5
h) at fungere som bindeled mellem Nationalpark Vadehavet og områdets formidlere.

KOORDINERINGSGRUPPEN
Koordineringsgruppen har det daglige ansvar for at samarbejdet, samt at etablere den koordinerende funktion, herunder ansættelser, for at sikre samarbejdet og dets udvikling.

 Gruppen består af repræsentanter for samarbejdets parter, dvs.
- Klaus Melbye, Vadehavscentret (Formand)
- Xenia Salomonsen, NaturKulturVarde
- Jens Futtrup, Myrthue
- Ragnhild Skov, Fiskeri- og Søfartsmuseet
- Anders Hauge Rahbek, Naturstyrelsen Vadehavet
- Anne Marie Overgaard, Museum Sønderjylland - Højer Mølle
- Thomas Holst Christensen, Nationalpark Vadehavet
- N.N., Friluftsrådet

STYREGRUPPEN
Styregruppen består af repræsentanter fra de organisationer, der danner det grundlag for VFF's institioner. Styregruppen fungerer som bindeled mellem Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet og de fire Vadehavskommuner omkring formidlingen.

Styregruppen består af
- Mads Sørensen, Varde kommune
- Karsten Degnbo, Esbjerg kommune
- Kristine Kaas Krog, Fanø kommune
- Jørgen Popp Petersen, Tønder kommune
- Bent Rasmussen Naturstyrelsen Vadehavet
- Lars Brinch Thygesen, Nationalpark Vadehavet
- Kirsten Nielsen, Friluftsrådet

DEN KOORDINERENDE FUNKTION
Den koordinerende funktion består af en formidlingskoordinator og tilknyttede projektansatte

Formidlingskoordinatoren varetager
- sekretariatsfunktionen for koordineringsgruppen
- VFF's daglige drift
- den daglige administration af VFF's delprojekter,
- koordination og videreudvikling af eksisterende formidlingstiltag
- kommuni­kation og koordinering
- implementering af nye formidlingstiltag
- koordinering af arrangementer, etc.
- hjemmesideopbygning og -vedligehold

>> Kontakt Formidlingskoordinatoren her

MEDLEMSKAB AF VFF'S FORMIDLINGSNETVÆRK
Medlemskab af VFF'sformidlingsnetværk kan opnås af aktører der formidler Vadehavets natur og kulturhistorie ved at bidrage til samarbejdet, fx gennem deltagelse i fællesprojekter, VFF's årlige fællesmøder, el.lign.

 Som medlemsinstitution opnås mulighed for at
- deltage i fælles projekter, workshops, studieture, m.m.
- få tilsendt nyhedsbreve
- oplysning om nye projekter
- fællesmarkedsføring (hjemmesider, etc.)

imageText
 
SocialMedia