Tidevand og landskab

Tidevand og bølger flytter rundt på Vadehavets landskab, som er under konstant forandring.  I Vadehavets mosaik af landskabselementer finder du sand- og muddervader, prieler, loer, tidevandsrender, højsander, øer, geest og marsk. Naturkræfterne forandrer med tiden Vadehavets landskab - for det meste næsten ubemærket for det menneskelige øje, men andre gange oplever vi voldsomme ændringer, som når stormfloden kommer!

Læs om Vadehavets tidevand & landskab

   
 
SocialMedia