Livet på vadehavsøerne

Søfarten satte gennem 2-300 år sit præg på Vadehavsøerne økonomisk og ved mændenes fravær. De seneste 150 år har øerne været præget af den modsatte bevægelse: turister, der opsøger badestrandene og den enestående natur.

Øerne i det danske Vadehav har været beboet siden middelalderen. Søfarten var fra 1600-tallet indtil sidste halvdel af 1800-tallet øernes hovederhverv. Særligt berømte er hvalfangertogterne til Nordatlanten med hollandske og tyske hvalfangerskibe. Velstanden fra søfarten har sat sit tydelige præg på øerne, bl.a. i byggeskikken. I 1800-tallet klingede skibsfarten ud på Rømø og Mandø, mens Nordby på Fanø oplevede en vækst indenfor søfart og skibsbyggeri fra midten af 1800-tallet.

imageText

Landbrug og fiskeri var øernes grundlæggende næringsveje, men fungerede i mange år som bierhverv til søfarten.

Der var en stærk søfartstradition i familierne og mange mænd drog på langfart. På skibene var mændene en del af en international søfartskultur, mens kvinderne levede store dele af året alene på øerne med børn og samfundets ældre. Det var derfor kvinderne, der stod for alle opgaver på øerne hjemme som ude.

Kvinderne udviklede derfor på øerne en kultur præget af selvstændighed og handlekraft; værdier der blev markeret overfor omverdenen gennem brug af de lokale kvindedragter. Fra sidste halvdel af 1800-tallet, blev kvindedragterne overvejende brugt til festlige lejligheder eller til at markere sin identitet som øbo, og som sådan blev dragterne et særkende for alle øerne. I dag er dragtkulturen fortsat levende på Fanø, derimod bruges dragterne ikke længere på Rømø og Mandø.

I sidste halvdel af 1800-tallet blev kimen lagt til øernes nye store indtægtskilde. Tidens øgede fokus på frisk luft og badning gav nu øerne et helt nyt potentiale: badeturismen. På Fanø blev det første kurbad grundlagt i 1851 i Nordby og badevogne, strandpavilloner og hoteller skød i de følgende årtier op både på Vesterstranden og i Sønderho. Med grundlæggelsen af Nordsøbadet Fanøbad i 1891 blev ambitionen også at tiltrække et internationalt publikum til Fanø. Rømø kom med på badebølgen i 1898, da Skærbækpræsten Johannes Jacobsen grundlagde Nordseebad Lakolk. Lakolk blev grundlagt med hotel, gæstgiveri og en række sommerhuse bygget i klitterne mod stranden.

Øerne tiltrækker fortsat mange turister, og turisme er i dag helt afgørende for øernes økonomi. Naturen og stranden krydret med sporene af øernes historie gennem kommandørgårde, skipperbyer, badehoteller og sommerhuse fortæller en vigtig del af Vadehavets kulturhistorie og gør ophold på øerne for både fastboere og turister til en helt særlig oplevelse.

Af 
Anne Marie Overgaard (Museum Sønderjylland) 
Mette Slyngborg (Sydvestjyske Museer)

Oplev Vadehavets øer

  

Vis Oplev - Livet på Øerne på et større kort

Læs hele artiklen her...

  
Download artiklen her

Her kan du lære mere om øerne i Vadehavet

   
 
SocialMedia