Sort Sol ved Vadehavet

Sort sol opstår, når flokke af stære om efteråret og foråret samles ved solnedgangstid på bestemte lokaliteter for at overnatte i rørskoven. Flokke på flere hundredetusind stære kan næsten formørke den lave aftensol, når de danser på himlen - deraf navnet sort sol.

Dansen er et forsvar imod angribende rovfugle. Ved at samles i flok  er der tilsammen mange øjne til at opdage farer og samtidigt  virker flokdannelsen forvirrende for angribende rovfugle. Stærenes evne til at bevæge sig rundt på himlen som én samlet enhed uden sammenstød, skyldes deres lynhurtige reaktionsevne, der er ca. 20 gange hurtigere end menneskets.

Stærene slår sig til sidst ned i marskens våde rørskove, hvor de sidder tørt og relativt trygt natten over, da landlevende rovdyr ikke bevæger sig derud og rovfuglene ikke er aktive om natten.

imageText

Sort sol forbindes oftest med efteråret, men finder også sted fra medio marts til medio april, når stærene besøger marsken for at samle kræfter til at få afkom. Stærene yngler i hele Danmark, og i landene omkring Østersøen samt Norge. Ynglesæsonen strækker sig indtil august, hvorefter stærene igen vender tilbage til vadehavsområdet for at fede sig op til vinteren. Sort sol-sæsonen i efteråret strækker sig typisk fra slutningen af august til og med oktober. Herefter trækker størstedelen af stærene til Holland, Frankrig og Storbritannien, hvor de overvintrer.

Stærenes valg af opfedningslokalitet hænger sammen med vadehavsområdets mange græsmarker med kvæg, hvor stærens foretrukne føde - larver af gåsebiller og stankelben -  trives. I sensommeren og om efteråret spiser især de unge stære dog også store mængder nedfaldne gærede bær. Når bærrene gæres omdannes deres sukkerstoffer til bl.a. alkohol, som stærene derfor indtager betydelige mængder af. Stære har dog en høj alkoholforbrænding og deres alkoholforbrug er derfor ikke en sikkerhedsrisiko for hverken helbred eller lufttrafikken.

Stæren er også kendt som en dygtig sangfugl. Det er hovedsageligt hannen, der synger, og i foråret forsøger han at tiltrække en hun til hans rede. Jo større sang-repertoiret han har, jo større chance for succes. Stærehannen er særdeles kreativ, når repertoiret skal udbygges, og den lader sig inspirere af sine omgivelser. Man har observeret hanner der kan imitere mobiltelefoners ringetoner, en kats miaven, knirkende døre og endda lyden fra dommerfløjten ved fodboldkampe.

Af 
Torben Kjærgaard Andersen (Vadehavscentret) 
Inger Sønnichsen (Naturcentret Tønnisgård)

Oplev Sort Sol

  

Vis Oplev - Sort Sol på et større kort

Læs hele artiklen her...

  
Download artiklen her

Måske har du også lyst til at læse om...

   

Her kan du lære mere om Sort Sol

   
 
SocialMedia