Det store spisekammer

Vadehavet er et stort spisekammer for de 10-12 millioner trækfugle der hvert forår og efterår gør holdt i regionen for at spise sig mætte. Her er nok at tage af, for på hver eneste kvadratmeter vade lever op til 100.000 rejer, orme, snegle og muslinger.

Vadehavet er hjem for mange forskellige dyrearter. På de udstrakte højsander lever både spættet og grå sæl, mens indvandrede østers giver nye udfordringer og muligheder på vaderne.

 
SocialMedia