Om Vadehavet

Vadehavet rummer et landskab med store variationer og er et enestående natur- og kulturområde, der indeholder Danmarks største nationalpark.

Vadehavet er ét af de vigtigste vådområder i verden og strækker sig fra Nederlandene, rundt om Tyske Bugt i Tyskland til Danmark. Dykker du ned i området, vil du opdage dets mange facetter - Vadehavet har et særegent landskab, et rigt plante- og dyreliv, en lang og naturgiven historie, og forvaltes på baggrund af nationale og internationale aftaler og lovgivning.

Tidevand & landskab

Tidevand & landskab

Det store spisekammer

Det store spisekammer

I Vadehavets mosaik af landskabselementer finder du sand- og muddervader, prieler, loer, tidevandsrender, højsander, øer, geest og marsk.

Vadehavet er et stort spisekammer for de 10-12 millioner trækfugle der hvert forår og efterår gør holdt i regionen for at spise sig mætte. Her er nok at tage af, for på hver eneste kvadratmeter vade lever op til 100.000 rejer, orme, snegle og muslinger.

Livet ved Vadehavet - Før

Livet ved Vadehavet - Før

Livet ved Vadehavet - Nu

Livet ved Vadehavet - Nu

Mennesker har i tusinder af år draget fordel af Vadehavets spisekammer, men har også måttet betale en høj pris, når stormfloder hærgede.

Vadehavets kyster strækker sig i dag over tre lande, og dækker fire danske kommuner. I det danske Vadehav er der flere forskellige myndigheder som administrerer de love og bekendtgørelser der dækker området.

 
SocialMedia