Kontakt
Vadehavets Formidlerforum

Vadehavets Formidlerforum er et samarbejde og netværk bestående en række institutioner, der formidler Vadehavets natur og kulturhistorie. Forummet arbejder for at Vadehavet skal kunne opleves hele året af alle og på en måde der tager hensyn til naturen, historien og lokale interesser.

KONTAKTOPLYSNINGER 
Vadehavets Formidlerforum kan kontaktes via Formidlingskoordinatoren, Ditte Dyrbo Hviid, som til dagligt sidder hos Nationalparkens sekretariat. 

Tønnisgård
Havnebyvej 30
DK - 6792 Rømø  

M: 26 28 44 66
T: 72 54 36 52
E: vff@vadehav.dk

KONTORTIDER
Hverdage 8-16

imageText
 
SocialMedia